Angličtina - bakalářská zkouška (2041061)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:ZBANSchválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B2
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
D. Jirků: English Grammar Intermediate
J. Dvořáková, D. Jirků: English for Future Engineers
Interní materiály Ústavu jazyků
Požadavky
Klíčová slova
čtení, mluvení, psaní, poslech
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.8.2020, 13:59 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)