česky  čs
english  en
Francouzština - bakalářská zkouška (2041063)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:ZBFRSchválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B2
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
Osnova
Gramatika: nepravidelná slovesa, gerundium, podmínková souvětí, subjonctif, passé simple, syntax, rysy odborného jazyka
Konverzační okruhy: studium na univerzitě, poslech textů z oblasti reálií, prezentace, francouzská korespondence, životní prostředí, technika a technický rozvoj, francouzští vědci, historie objevů a vynálezů
Odborná část: technická témata a strojírenská terminologie, četba a analýza odborných textů

Literatura
Francouzština pro samouky, Pravda, Pravdová
Voici la France, Duncan Sidwell
Interní materiály Ústavu jazyků
Požadavky
Požadavky ke zkoušce:

https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12104/ZBFR-2041063/FRANCOUZSK%c3%9d%20JAZYK%202041063%20ZBFR.doc
Klíčová slova
čtení, mluvení, psaní, poslech
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)