Španělština - bakalářská zkouška (2041064)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:ZBSPApproved:02.03.2011
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B2
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
Structure
Literarture
O. Alfonsel: Espanol básico para ingenieros
Fiesta 1, 2, 3
Interní, materiál Ústavu jazyků
Requirements
Požadavky ke zkoušce:

https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12104/ZBSP-2041064/%c5%a0PAN%c4%9aLSK%c3%9d%20JAZYK%202041064%20ZBSP.doc
Keywords
čtení, mluvení, psaní, poslech
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 15.7.2024, 1:07 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)