česky  čs
english  en
Ruština - bakalářská zkouška (2041065)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:ZBRUSchválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B2
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
Osnova
Gramatika: vyjadřování podmínky, účelu, příčiny, přípustky, podstatná jména slovesná, trpný rod, přechodníky, rysy odborného jazyka
Konverzační okruhy: kultura, zdraví, prohlubování předešlých tematických okruhů
Odborná část: vědecké objevy, automobilismus, letectví

Literatura
Š. Pařízková: Ruština pro začátečníky a samouky, P&P 2002
Doplňkové odborné texty vypracované v Ú 12104
E. Šorm a kol.: Ruská textová učebnice, ČVUT, 1990
Požadavky
Požadavky ke zkoušce:

https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12104/ZBRU-2041065/RUSK%c3%9d%20JAZYK%202041065%20ZBRU.doc
Klíčová slova
čtení, mluvení, psaní, poslech
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)