Ruština - magisterská zkouška (2041085)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:ZMRUSchválen:28.04.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:1
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Osnova
Literatura
Š. Pařízková: Ruština pro začátečníky a samouky
Doplňkové odborné materiály Ústavu jazyků
Požadavky
I. Písemná část zkoušky - kontrola zvládnutí gramatiky v předepsaném rozsahu - forma testu
II. Ústní část zkoušky -předpokladem je úspěšné zvládnutí písemné části:


Požadavky ke zkoušce:

https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12104/ZMRU-2041085/
Klíčová slova
čtení, mluvení, psaní, poslech
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.4.2024, 22:04 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)