Němčina - přípravná výuka (2043082)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:PVNESchválen:28.04.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Osnova
Zimní semestr:
Gramatika: préteritum a perfektum silných a smíšených sloves, infinitiv závislý na slovesu, časové věty
Konverzační okruhy: pracovní den,dovolená, sport, cestování v Německu
Odborná němčina: obsluha jednoduchých přístrojů, míry a váhy, matematické výrazy, počítač

Letní semestr:

Gramatika: préteritum a perfektum silných a smíšených sloves, infinitiv závislý na slovesu, časové věty
Konverzační okruhy: pracovní den,dovolená, sport, cestování v Německu
Odborná němčina: obsluha jednoduchých přístrojů, míry a váhy, matematické výrazy, počítač
Osnova cvičení
Zimní semestr
1. Úvodní hodina
2. 7. lekce
3. 7. lekce
4. 8. lekce
5. 8. lekce
6 1. test
7. 9. lekce
8. 9. lekce
9. 9. lekce
10 10. lekce.
11. 10. lekce
12. Opakování, 2. test
13. Zápočtová hodina

Letní semestr:
1. Úvodní hodina
2. 11. lekce
3. 11. lekce
4. 12. lekce
5. 12. lekce
6 12. lekce.
7. 1. test
8. 13. lekce
9. 13. lekce
10 14. lekce.
11. 14. lekce
12. Opakování, 2. test
13. Zápočtová hodina
Literatura
Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem - lekce 7 - 10 zimní semestr, 11 - 14 letní semestr
Interní materiál Ústavu jazyků
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: pracovní den, dovolená, sport, cestování v Německu Odborná terminologie: obsluha jednoduchých přístrojů, míry a váhy, matematické výrazy, počítač
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.6.2024, 1:23 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)