česky  čs
english  en
Ruština - přípravná výuka (2043085)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:PVRUApproved:28.04.2011
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Structure
Gramatika: prohlubování správné výslovnosti a pravopisu, vybrané části deklinace jmen podstatných a přídavných, zájmen, číslovek a paradigmatiky sloves, spojovací výrazy
Konverzační okruhy: záliby, kultura, studium, orientace ve městě, dopravní prostředky
Odborná část: materiály, nástroje, jednoduchý popis

Literarture
Š. Pařízková: Ruština pro začátečníky a samouky,
lekce 11 - 15
Doplňkové odborné materiály Ústavu jazyků
Requirements
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Keywords
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev, záliby,kultura, studium, město, dopravní prostředky, materiály, nástroje, popis
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)