česky  čs
english  en
Čeština nižší střední (2045025)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:Approved:16.01.2019
Valid until: ??Range:
Semestr:Credits:2
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Structure
Structure of tutorial
Gramatika: osobní zájmena, řadové číslovky, časové otázky, pohybová slovesa, podmiňovací způsob, rozkazovací způsob
Konverzační okruhy: v restauraci, roční období - počasí, na poště, počítač, telefonování
Odborná část:
jednotky měření, matematické výrazy a úkony
Literarture
Čechová, Remediosová: Chcete mluvit česky? Do You Want To Speak Czech?
lekce 8 -11
interní materiály Ústavu jazyků
Requirements
Zvládnutí probrané látky, napsání 2 testů
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)