Čeština nižší střední (2045026)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:Schválen:16.01.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Osnova
Osnova cvičení
Gramatika: osobní zájmena, řadové číslovky, časové otázky, pohybová slovesa, podmiňovací způsob, rozkazovací způsob
Konverzační okruhy: v restauraci, roční období - počasí, na poště, počítač, telefonování
Odborná část:
jednotky měření, matematické výrazy a úkony
Literatura
Čechová, Remediosová: Chcete mluvit česky? Do You Want To Speak Czech?
lekce 12 - 15
interní materiály Ústavu jazyků
Požadavky
Zvládnutí probrané látky, napsání 2 testů
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 2.7.2020, 14:13 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)