česky  čs
english  en
Angličtina začátečníci (2046069)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:AZLSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
Osnova
Gramatika: přítomný čas prostý, stupňování přídavných jmen, určení času.
Konverzační okruhy: záliby, denní režim, nákupy.
Odborná část: základní veličiny a jednotky
Literatura
Angličtina pro věčné začátečníky,LEDA, odborné texty
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - 2 testy
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: záliby, denní režim, nákupy, veličiny, jednotky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)