česky  čs
english  en
Angličtina vyšší střední (2046073)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:AVLSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci B1.
Cílem je prohloubení jazykových dovedností s přihlédnutím k odbornému jazyku a obecné odborné terminologie. Porozumění standardnímu cizojazyčnému projevu a konverzace na témata z každodenního života - ve škole, v práci, ve volném čase, na středně pokročilé úrovni. rozšíření a prohloubení gramatiky.
Osnova
Gramatika: gerundium, infinitiv vazby, podmínkové věty, odvozování slov
Konverzační okruhy: doplňování témat AZ, AN, korespondence, životopis
Odborná část: popis přístroje a procesu, části auta, údržba
Osnova cvičení


Literatura
D.Jirků, J.Dvořáková: English for Future Engineers, ČVUT, 2001, Unit 6 - 10
D.Jirků: English Grammar Intermediate, ČVUT, 1997
Doplňkové odborné texty
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů
Klíčová slova
definice, popis přístroje, popis procesu, části aut, údržba
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)