česky  čs
english  en
Němčina začátečníci (2046076)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:NZZSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1.
Osnova
Gramatika: časování sloves v přítomném čase, způsobová slovesa, rozkazovací způsob,
zápor, skloňování podstatných jmen a osobních zájmen, přivlastňovací
zájmena ,předložky s dativem , rozkazovací způsob, způsobová slovesa
Konverzační okruhy: seznámení, rodina, návštěvy, vyučování, studium
Odborná němčina: nářadí
Literatura
Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem - lekce 1 - 3
Interní materiál Ústavu jazyků
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: seznámení, rodina, návštěvy, vyučování, studium, nářadí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)