česky  čs
english  en
Němčina začátečníci (2046077)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:NZLSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
Osnova
Gramatika: silná slovesa v přítomném čase, skloňování přídavých jmen v přívlastku, vedlejší věty s dass, řadové číslovky, předložky s 3. a 4. pádem, neodlučitelné a odlučitelné přepony, zvratná slovesa, budoucí čas, nepřímé otázky
Konverzační okruhy: jídlo, bydlení, nemoci
Odborná němčina: základní početní úkony, geometrické tvary
Literatura
Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem - lekce 5 - 7
Interní materiál Ústavu jazyků
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: jídlo, bydlení, nemoci. Základní všeobecně vědní terminologie: základní početní úkony, geometrické tvary
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)