česky  čs
english  en
Němčina nižší střední (2046079)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:NNLSApproved:30.05.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:LCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Structure
Gramatika: préteritum a perfektum silných a smíšených sloves, infinitiv závislý na slovesu, časové věty
Konverzační okruhy: pracovní den,dovolená, sport, cestování v Německu
Odborná němčina: obsluha jednoduchých přístrojů, míry a váhy, matematické výrazy, počítač
Structure of tutorial
1. Úvodní hodina
2. 11. lekce
3. 11. lekce
4. 12. lekce
5. 12. lekce
6 12. lekce.
7. 1. test
8. 13. lekce
9. 13. lekce
10 14. lekce.
11. 14. lekce
12. Opakování, 2. test
13. Zápočtová hodina
Literarture
Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem - lekce 11 - 14
Interní materiál Ústavu jazyků
Requirements
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Keywords
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: pracovní den, dovolená, sport, cestování v Německu Odborná terminologie: obsluha jednoduchých přístrojů, míry a váhy, matematické výrazy, počítač
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)