česky  čs
english  en
Němčina vyšší střední (2046080)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:NVZSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.
Osnova
Gramatika: Krácení vět se spojkou dass a damit, trpný rod, příčestí přítomné, konjunktiv préterita a opisný tvar s würde, rozvitý prívlastek
Konverzační okruhy: volný čas, Praha, zahraniční praxe, cestování v ČR
Odborná němčina: složitější početní úkony, obsluha složitějších přístrojů
Osnova cvičení
1. Úvodní hodina
2. 15. lekce
3. 15. lekce
4. 15. lekce
5. 16. lekce
6. opakování
7. 1. test
8. 16. lekce
9. 16. lekce
10. 17. lekce
11. 17. lekce
12 2. test
13. zápočet
Literatura
Drmlová a kol: Německy s úsměvem, lekce 15 - 18
interní materiály Ústavu jazyků
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Klíčová slova
Konverzační okruhy, odborná němčina
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)