česky  čs
english  en
Němčina pokročilí (2046082)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:NPZSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Rozumět delšímu projevu a přednáškám za předpokladu, že téma je dostatečně známé. Konverzovat s rodilými mluvčími, aktivně se zúčastnit diskuze ve známém kontextu, vysvětlit a zdůvodnit názory. Napsat text o předmětech vztahujících se ke studentovým zájmům. Napsat esej, zprávu sdělující informace nebo udávající důvody na podporu určitého stanoviska nebo proti němu. Čtení článků a zpráv zabývajících se současnými problémy a článků populárně-vědeckých a odborných.
Osnova
Gramatika: postupné zopakování gramatiky.
Odborná němčina: životopis, žádost o místo, přijímací pohovor, matematika, materiály.
Osnova cvičení
1. Úvodní hodina
2. silná a smíšená slovesa, kap. I - M;athematik
3. silná smíšená slovesa - kap. II Geometrie
4. trpný rod, kap.II Geometrie
5. trpný rod - poslech Vorstellungsgepräch, životopis
6. poslech Was bietet die Firma an, motivační dopis
7. 1. test
8. kap. III Körper
9. kap. III Körper
10. čtení - Auto unter die Luppe genommen, kap. IV Kraftfahrzeugtechnik
11. poslech Autovermietung, kap. IV Kraftfahrzeugtechnik
12. 2. test
13. zápočet
Literatura
Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem
Becker a kolektiv: Dialog Beruf 2, Hueber Verlag
Deutsch für Maschinenbau, Informatorium 2008
Doplňkový materiál Ústavu jazyků
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Klíčová slova
Odborná němčina, prezentace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)