Francouzština vyšší střední (2046088)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:FVZSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.
Osnova
Gramatika: minulý čas složený, imperfektum, infinitivní vazby, vztažná zájmena, syntax - úvod, matematické úkony, předložkové vazby
Konverzační okruhy: studium na univerzitě, cestování, zájmy, volný čas, sport, poslech textů z oblasti reálií
Odborná část: úvod do technických témat (životní prostředí, výpočetní technika, doprava)
Literatura
Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky
Panorama (francouzský materiál)
Stauchová: Stručná mluvnice francouzštiny
Voici la France (francouzský materiál)
Požadavky
Zvládnutí probrané látky, 2 testy
Klíčová slova
čtení s porozuměním, poslech, písemný projev, konverzační obraty, gramatické jevy, odborná terminologie, populárně vědné texty
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.7.2024, 0:14 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)