česky  čs
english  en
Francouzština pokročilí (2046090)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:FPZSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Rozumět delšímu projevu a přednáškám za předpokladu, že téma je dostatečně známé. Konverzovat s rodilými mluvčími, aktivně se zúčastnit diskuze ve známém kontextu, vysvětlit a zdůvodnit názory. Napsat text o předmětech vztahujících se ke studentovým zájmům. Napsat esej, zprávu sdělující informace nebo udávající důvody na podporu určitého stanoviska nebo proti němu. Čtení článků a zpráv zabývajících se současnými problémy a článků populárně-vědeckých a odborných.
Osnova
Gramatika: nepravidelná slovesa, gerundium, podmínková souvětí, subjonctif, passé simple, syntax, rysy odborného jazyka
Konverzační okruhy: studium na univerzitě, poslech textů z oblasti reálií, prezentace, francouzská korespondence, životní prostředí, technika a technický rozvoj, francouzští vědci, historie objevů a vynálezů
Odborná část: technická témata a strojírenská terminologie, četba a analýza odborných textů
Literatura
Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky
Panorama (francouzský materiál)
Stauchová: Stručná mluvnice francouzštiny
Tionová: Francouzština pro pokročilé
výběr z francouzských odborných textů
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - 2 testy
Klíčová slova
čtení s porozuměním, poslech, písemný projev, konverzační obraty, gramatické jevy, odborná terminologie, práce s odborným textem, prezentace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)