Španělština nižší střední (2046099)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:SNLSApproved:30.05.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:LCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Structure
Gramatika: podmiňovací způsob, opisné pasívum, frazeologie, ir+gerundium, subjuntiv přít.času, zvratné pasívum, vazby sloves
Konverzační okruhy: sport
Odborný jazyk: automobil

Literarture
o. Alfonsel: Espanol básico para ingenieros
Interní materiál ÚJ
Requirements
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Keywords
poslech, mluvení, čtení, psaní, rodina, bydlení, nákupy, materiály popis
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.7.2024, 20:05 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)