Španělština nižší střední (2046099)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:SNLSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Osnova
Gramatika: podmiňovací způsob, opisné pasívum, frazeologie, ir+gerundium, subjuntiv přít.času, zvratné pasívum, vazby sloves
Konverzační okruhy: sport
Odborný jazyk: automobil

Literatura
o. Alfonsel: Espanol básico para ingenieros
Interní materiál ÚJ
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Klíčová slova
poslech, mluvení, čtení, psaní, rodina, bydlení, nákupy, materiály popis
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.6.2024, 3:33 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)