česky  čs
english  en
Čeština pokročilí (2046117)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:CPZSApproved:11.05.2001
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Rozumět delšímu projevu a přednáškám za předpokladu, že téma je dostatečně známé. Konverzovat s rodilými mluvčími, aktivně se zúčastnit diskuze ve známém kontextu, vysvětlit a zdůvodnit názory. Napsat text o předmětech vztahujících se ke studentovým zájmům. Napsat esej, zprávu sdělující informace nebo udávající důvody na podporu určitého stanoviska nebo proti němu. Čtení článků a zpráv zabývajících se současnými problémy a článků populárně-vědeckých a odborných.
Structure
Structure of tutorial
Gramatika: substantiva a adjektiva tvořená od sloves. Přehled adjektiv a zájmen. Jmenné vyjadřování. Vyjádření podmínky, účelu, příčiny, důvodu a důsledku, časové vztahy
Konverzační okruhy: četba a analýza odborných textů z oblasti techniky, konverzace na základě těchto textů
Odborná čeština: životopis, žádost o místo, přijímací pohovor, prezentace, energie.
Literarture
Čechová Remediosová, Putz:Chcete ještě lépe mluvit česky?
interní materiály Ústavu jazyků
Requirements
Zvládnutí probrané látky, napsání 2 testů
Keywords
odborná čeština, prezentace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)