česky  čs
english  en
Čeština začátečníci I. (2046119)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:CZZSApproved:11.05.2001
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
Structure
Gramatika: vyjádření souhlasu a nesouhlasu, otázka, základní skloňování substantiv a zájmen, adjektiv, příslovce, časování - nepravidelná slovesa, infinitiv, modální slovesa
Konverzační okruhy: seznámení, rodina, všední den, cestování
Odborná čeština: materiály, nástroje.
Literarture
Čechová, Remediosová: Chcete mluvit česky? Do You Want To Speak Czech?
lekce 1- 4
interní materiály Ústavu jazyků
Requirements
Zvládnutí probrané látky, napsání 2 testů
Keywords
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: seznámení, rodina, všední den, cestování, materiály
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)