česky  čs
english  en
Ruština nižší střední (2046137)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:RNZSApproved:27.10.1997
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Structure
Structure of tutorial
Gramatika: prohlubování správné výslovnosti a pravopisu, vybrané části deklinace jmen podstatných a přídavných, zájmen, číslovek a paradigmatiky sloves, spojovací výrazy
Konverzační okruhy: záliby, kultura, studium, orientace ve městě, dopravní prostředky
Odborná část: materiály, nástroje, jednoduchý popisLiterarture
Š. Pařízková: Ruština pro samouky,
lekce 11 - 15
Doplňkové odborné materiály Ústavu jazyků
Requirements
Zvládnutí probrané látky - 2 testy
Keywords
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev, záliby,kultura, studium, město, dopravní prostředky, materiály, nástroje, popis
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)