česky  čs
english  en
Ruština nižší střední (2046138)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:RNLSSchválen:27.10.1997
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Osnova
Gramatika: prohlubování správné výslovnosti a pravopisu, vybrané části deklinace jmen podstatných a přídavných, zájmen, číslovek a paradigmatiky sloves, spojovací výrazy
Konverzační okruhy: nákupy, cestování, studium na universitě
Odborná část: jednotky měření, matematické výrazy, popis automobilu


Literatura
Š. Pařízková: Ruština pro začátečníky a samouky,
lekce 16 - 20
Doplňkové odborné materiály Ústavu jazyků
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - 2 testy
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev, nakupování,cestování, studium na universitě, jednotky měření, matematické výrazy, popis automobilu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)