česky  čs
english  en
Ruština vyšší střední (2046139)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:RVZSSchválen:27.10.1997
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.
Osnova
Gramatika: rozvíjení znalostí z paradigmatiky jmen a sloves, nepravidelnosti v jejich systému
Konverzační okruhy: lidská povaha, vzdělání, volný čas, pošta
Odborná část: strojírenství, počítače, doprava
Literatura
Š. Pařízková: Ruština pro začátečníky a samouky, P&P 2002
Doplňkové odborné texty vypracované v Ú 12104
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - 2 testy
Klíčová slova
Čtení s porozuměním, poslech, písemný projev, konverzační okruhy, gramatické jevy, odborná terminologie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)