česky  čs
english  en
Ruština pokročilí (2046141)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:RPZSSchválen:27.10.1997
Platí do: ??Rozsah:0+2
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Rozumět delšímu projevu a přednáškám za předpokladu, že téma je dostatečně známé. Konverzovat s rodilými mluvčími, aktivně se zúčastnit diskuze ve známém kontextu, vysvětlit a zdůvodnit názory. Napsat text o předmětech vztahujících se ke studentovým zájmům. Napsat esej, zprávu sdělující informace nebo udávající důvody na podporu určitého stanoviska nebo proti němu. Čtení článků a zpráv zabývajících se současnými problémy a článků populárně-vědeckých a odborných.
Osnova
Osnova cvičení
Gramatika: vyjadřování podmínky, účelu, příčiny, přípustky, podstatná jména slovesná, trpný rod, přechodníky, rysy odborného jazyka
Konverzační okruhy: volný čas, cestování
Odborná část: technika a technický rozvoj, zdroje energie


Literatura
Š. Pařízková: Ruština pro začátečníky a samouky, P&P 2002
Doplňkové odborné texty vypracované v Ú 12104
E. Šorm a kol.: Ruská textová učebnice, ČVUT, 1990
Požadavky
Zvládnutí probrané látky, 2 testy
Klíčová slova
čtení s porozuměním, poslech, písemný projev, konverzační obraty, gramatické jevy, odborná terminologie, práce s odborným textem, prezentace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)