česky  čs
english  en
Prezentace v českém jazyce (2046166)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:APRApproved:21.01.2009
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Příprava ústních vystoupení na odborná témata s případnou spoluprací s oborovými ústavy nebo odbory fakulty.
Structure
Structure of tutorial
stručné teoretické základy správné prezentace
praktický nácvik mluvené prezentace
příprava prezentace v PowerPointu na zvolené téma
analýza prezentačních dovedností pomocí moderní audiovizuální techniky
Literarture
Emil Hierhold: Rétorika a prezentace
interní materiály ÚJ
individuální literatura dle konkrétního tématu
Requirements
ústní vystoupení na zvolené téma
Keywords
rétorika, prezentace.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)