Prezentace v českém jazyce (2046166)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:APRSchválen:21.01.2009
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Příprava ústních vystoupení na odborná témata s případnou spoluprací s oborovými ústavy nebo odbory fakulty.
Osnova
Osnova cvičení
stručné teoretické základy správné prezentace
praktický nácvik mluvené prezentace
příprava prezentace v PowerPointu na zvolené téma
analýza prezentačních dovedností pomocí moderní audiovizuální techniky
Literatura
Emil Hierhold: Rétorika a prezentace
interní materiály ÚJ
individuální literatura dle konkrétního tématu
Požadavky
ústní vystoupení na zvolené téma
Klíčová slova
rétorika, prezentace.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 29.5.2024, 23:29 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)