česky  čs
english  en
Dynamická pevnost a životnost (2111031)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:09.06.2003
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět navazuje na znalosti z předmětů Pružnost a pevnost I a II a vysvětluje metody predikce únavové pevnosti a životnosti při dynamickém a časově proměnném namáhání strojních součástí. Popisuje mechanismus vzniku a šíření defektů v provozních podmínkách a metody posuzování provozní spolehlivosti.
Teacher's
Ing. Martin Nesládek Ph.D.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Milan Růžička CSc.
Zimní 2019/2020
Ing. Josef Jurenka Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Martin Nesládek Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Jan Papuga Ph.D.
Zimní 2018/2019
prof. Ing. Milan Růžička CSc.
Zimní 2018/2019
Ing. Josef Jurenka Ph.D.
Zimní 2017/2018
prof. Ing. Milan Růžička CSc.
Zimní 2017/2018
Structure
1. týden Princip navrhování dle mezních stavů konstrukcí. Filosofie navrhování součástí, příklady.
2. týden Vlastnosti materiálu při cyklickém zatěžování, únavové křivky, faktory ovlivňující životnost
3. týden Statistické metody posuzování pravděpodobnosti vzniku poruchy, náplň souč. bezpečnosti
4. týden Vliv tvaru součásti (vrubů), vysokocyklová a nízkocyklová únava, vliv teploty. Příklady.
5. týden Vliv středního napětí. Metody dimenzování na trvalou pevnost.
6. týden Lomová mechanika. Křehký a houževnatý lom. Faktor intenzity napětí. Lomová houževnatost.
7. týden Rychlost šíření trhlin. Kritéria statického a cyklického porušení. Predikce životnosti. Defektoskopie
8. týden Stochastické namáhání, metody třídění, m.stékání deště, histogramy zatěžování. Příklady.
9. týden Definice, kumulace únavového poškození. Střední a bezpečný únavový život. Pravděp. poruchy.
10. týden Elasto-plastické analýzy ve vrubech. Metody dimenzování na omezenou životnost.
11. týden Multiaxiální únava materiálu, Únava a creep za vysokých teplot. Aplikace v MKP.
12. týden Životnost svařovaných konstrukcí. Únava kompozitních materiálů.
13. týden Monitorování poškozování za provozu, aktuální témata, příklady aplikací..
Structure of tutorial
Literarture
Růžička, M.-Hanke,M.-Rost, M.: Dynamická pevnost a životnost. Skripta ČVUT v Praze.
http://mechanika2.fs.cvut.cz/documents/dpz_high.pdf
Růžička,M.-Fidranský, J.: Pevnost a životnost letadel. Skripta ČVUT v Praze, 2003.

Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)