česky  čs
english  en
Pružnost a pevnost I. (2111101)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:PP1Schválen:31.05.2022
Platí do: ??Rozsah:3P+2C+1L
Semestr:Kredity:
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Prostý tah a tlak. Základy rovinné a prostorové napjatosti. Deformační energie. Mezní stavy, pevnostní podmínky. Krut prutů kruhových průřezů. Geometrické charakteristiky průřezů. Ohyb staticky určitých i neurčitých nosníků. Průhyby nosníků. Kombinované namáhání. Namáhání při proměnném zatížení. Napjatost tenkostěnných rotačních membrán.
Osnova
1) Základní pojmy. Jednoosá napjatost
2) Jednoosá napjatost
3) Základy rovinné a prostorové napjatosti
4) Deformační energie. Mezní stavy - pevnostní podmínky
5) Krut prutů kruhových průřezů. Namáhání pružin. Geometrické charakteristiky průřezů
6) Ohyb staticky určitých nosníků.
7) Deformace přímých nosníků. Ohyb staticky neurčitých nosníků
8) Vzpěr
9) Kombinované namáhání
10) Namáhání při časově proměnném zatížení
11) Namáhání při časově proměnném zatížení
12) Membránová napjatost tenkostěnných rotačních nádob
13) Experimentální analýsa napjatosti. Moderní výpočtové metody

Osnova cvičení
1) Jednoosá napjatost: Konstrukce typu prut, sloupek
2) Jednoosá napjatost: Rotující kroužek. Sloupek: změna okrajové podmínky
3) Jednoosá napjatost: Prutová konstrukce staticky neurčitá
4) Deformační energie
5) Základy rovinné a prostorové napjatosti. Mezní stavy - pevnostní podmínky
6) Krut prutů kruhových průřezů. Namáhání těsně vinutých pružin
7) Geometrické charakteristiky průřezů. Ohyb staticky určitých nosníků
8) Ohyb staticky určitých nosníků
9) Ohyb staticky neurčitých nosníků
10) Vzpěr prutů. Kombinované namáhání
11) Kombinované namáhání
12) Namáhání při časově proměnném zatíže
13) Zápočet
Literatura
1. Michalec a kol.: Pružnost a pevnost I, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
2. Michalec a kol.: Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
3. Valenta a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
Požadavky
Základní pojmy statiky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)