česky  čs
english  en
Vybrané statě z pružnosti a pevnosti (2111506)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:VSFSchválen:29.03.2022
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Pokročilejší partie mechaniky poddajných těles zejména (ale nejen) pro zájemce o budoucí studium předmětů jako Metoda konečných prvků, Teorie pružnosti, Mechanika kompozitních materiálů nebo Dynamická pevnost a životnost v navazujícím magisterském programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství, nebo pro získání dalších znalostí využitelných při zpracování bakalářské práce.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Mareš Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Milan Růžička CSc.
Zimní 2023/2024
Osnova
Variační principy v pružnosti a pevnosti: Silová a deformační varianta řešení prutových soustav, princip virtuálních posuvů a virtuálních sil.
Princip minima celkové potenciální energie a princip minima komplementární energie, Přibližná řešení prutových soustav a nosníků.
Teorie ohybu tenkych desek obecného tvaru: Rovnice rovnováhy (definice vnitřních silových účinků).
Kirchhoffova teorie. Příklad řešený jak vektorově tak skalárně.
Anisotropni materialy, kompozity: Historie kompozitních materiálů, technologie výroby kompozitních materiálů, jednosměrové kompozitní materiály, pevnostní kritéria, klasická laminační teorie, kompozity s náhodnou výztuží, sendviče, tenkostěnné kompozitní tlakové nádoby – válec, koule, různé tvary den (půlkulové, elipsoid, geodetický izotenzoid, …)
Statistika v teoriích pevnosti a únavy: Statistické metody vyhodnocování dat, konstruování a materiály - inspirace přírodou, mýty a realita o kompozitech, únava kompozitů
Literatura
Michalec, J., a kol.: Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
Valenta, Fr., a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)