česky  čs
english  en
Mechanika kompozitních materiálů (2116006)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:09.11.1996
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:LCredits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Úvod, analýza napjatosti a přetvoření ortotropní vrstvy kompozitu. Analýza napjatosti a přetvoření vícevrstvého kompozitu při základních způsobech zatížení. Porušení kompozitů. Lomová mechanika u kompozitních materiálů. Únava a životnost součástí z kompozitních materiálů. Experimentální vyšetřování napjatosti součástí z kompozitních materiálů.
Teacher's
doc. Ing. Tomáš Mareš Ph.D.
Letní 2017/2018
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)