Teoretická mechanika tekutin (2121016)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Je zdůrazněna fyzikální stránka mechaniky tekutin a analytických metod vycházejících ze základních principů.
Matematická úroveń odpovídá matematickým přednáškám v předchozích ročnících.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2020/2021
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Zimní 2018/2019
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Zimní 2017/2018
Osnova
Integrální a diferenciální tvary základních zákonů mechaniky tekutin.
Potenciální proudění.
Vířivé proudění.
Vazké nestlačitelné vnitřní a vnější proudění.
Osnova cvičení
Látka přednesená v každé kapitole je jasně a podrobně probrána ve formě úplně vyřešených příkladů.
Literatura
NoskievičJ. a kol.:Mechanika tekutin SNTL/ALFA Praha, 1987
Požadavky
Klíčová slova
Hustota, viskozita, tlak nasycených par, povrchové napětí, hydrostatické síly na stěny,vztlak, rozložení tlaku v různých tekutinách,rychlostnípole, materiální derivace,zachování hmoty hybnosti a energie,potenciální proudění, vířivost,vztlak, odpor
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.9.2020, 18:04 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)