česky  čs
english  en
Počítačová mechanika tekutin (2121044)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:PMTSchválen:14.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět rozvíjí poznatky získané v předmětu Mechanika tekutin a doplňuje získané poznatky o oblast počítačové dynamiky tekutin. Důraz je kladen na pochopení základních principů počítačového modelování proudění tekutin za použití komerčních programů. Jsou řešeny vybrané úlohy vnitřní a vnější aerodynamiky.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Úvod do počítačové dynamiky tekutin (diskuse současného stavu, aplikace, pre-processing, post-processing, …)
• Výchozí rovnice dynamiky tekutin (Reynoldsův transportní teorém, bilance obecné veličiny, zákony zachování…)
• Výchozí systém rovnic pro řešení proudění stlačitelné versus nestlačitelné tekutiny
• Fyzikální význam rovnic eliptického, parabolického a hyperbolického typu, diskuse okrajových podmínek
• Úvod do modelování turbulence (měřítka turbulentního proudění, diskuse modelování turbulence, …)
• Statistické modely turbulence (vznik k-epsilon a k-omega modelu turbulence, určení konstant modelů turbulence, …)
• Diskretizace zjednodušených modelů za použití metody konečných diferencí
• Metoda konečných objemů
• Diskretizace rovnice s konvekcí a difuzí za použití metody konečných objemů
• Konvektivní schémata v metodě konečných objemů (upwind schéma, mocninné schéma, …)
• Vazba tlaku a rychlosti při numerickém řešení proudění nestlačitelné
• Algoritmy numerického řešení proudění nestlačitelné tekutiny (metoda tlakových korekcí, …)
Literatura
• H. K. Versteeg, W. Malalasekera, An Introduction to Computational Fluid Dynamics, Pearson Education Limited, 2007
• J. H. Ferziger, M. Peric, Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer, 2002
• P. A. Durbin, B. A. Pettersson Reif, Statistical Theory and Modelling for Turbulent Flows, Wiley, 2001
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)