česky  čs
english  en
Čerpadla pro energetiku (2121050)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:16.04.2012
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:LCredits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je určen studentům v navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství, oboru Jaderná energetická zařízení. Studenti se sznámí se základní problematkou provozu čerpadel v hydraulických systémech a získají komplexnější orientaci v problematice volby typu, konstrukčního řešení a provozu hydrodynamických čerpadel zařazených do hydraulických systémů čerpání kapalin v energetice.
Teacher's
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Letní 2018/2019
Structure
Základní fyzikální vlastnosti kapalin. Rozdělení hydraulických strojů. Hydraulický systém a jeho základní prvky. Hydrodynamická čerpadla a jejich charakteristiky. Hydrodynamická čerpadla v energetice. Základy fyzikální podobnosti a její aplikace v oboru hydrodynamických čerpadel. Zásady projektování sacího a výtlačného řadu potrubních systémů. Typické závady čerpacích zařízení. Vývojové tendence v oboru čerpadel pro energetiku.
Structure of tutorial
Řešení příkladů týkajících se přednášeného tématu.
Literarture
Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009
Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje. Technický průvodce sv. 70, SNTL, Praha, 1992
Melichar, J., Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje, konstrukce a provoz. Monografie, 1. vyd. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002
Melichar, J., Bláha, J.: Problematika soudobé čerpací techniky - vybrané partie. Vysokoškolská učebnice, 1. vyd. Česká technika - Nakladatelství ČVUT, Praha 2007
Requirements
Výhodou je absolvování PVS předmětu Hydraulické a pneumatické stroje, ale mohou jej absolvovat všichni studenti, kteří mají zájem o informace z oboru hydraulických strojů a čerpací techniky.
Keywords
čerpadlo, potrubí, čerpání kapalin
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)