česky  čs
english  en
Termodynamika (2121055)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:01.06.2011
Valid until: ??Range:3P+0C
Semestr:*Credits:4
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět rozšiřuje poznatky získané v předmětu Termomechanika Alfa v oblastech termodynamiky reálných plynů, termodynamiky nevratných dějů, vlastností vícefázových a vícesložkových systémů a také termodynamických oběhů reálných tepelných motorů a strojů.
Teacher's
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
• Základní pojmy termodynamiky, termodynamické zákony, vratné a nevratné děje.
• Základy molekulární teorie plynů, souvislost s pojmy fenomenologické termodynamiky.
• Tlak, teplota, vazkost, tepelná vodivost plynů.
• Modely chování plynů. Plyn ideální, polodokonalý, Van der Waalsův. Teorém korespondujících stavů.
• Vlastnosti reálných plynů. Stavové rovnice. Jouleův pokus. Adiabatické škrcení reálného plynu.
• Vztahy pro výpočet sděleného tepla, změny vnitřní energie a entalpie reálného plynu.
• Matematické základy termodynamiky reálných plynů.
• Stavové změny reálných plynů a jejich řešení.
• Nevratné děje.
• Oběhy tepelných motorů a strojů. Plynová a spalovací turbína. Vícestupňová expanze a komprese.
• Oběh s přihříváním a regenerací. Kombinované tepelné oběhy. Oběhy chladicích strojů.
• Vícesložkové systémy. Vlastnosti reálných směsí. Objemové a tepelné efekty.
• Fázové změny vícesložkových systémů.
Literarture
• Nožička J.: Matematické základy fenomenologické termodynamiky. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002
• Moran M. J., Shapiro H. N., Fundamentals of engineering thermodynamics, Hoboken: Wiley
• Kondepudi D., Prigogine I., Modern thermodynamics: from heat engines to dissipative structures, Wiley, 2015
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)