česky  čs
english  en
Oborový projekt II. (2122222)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:OPRO2Approved:08.04.2022
Valid until: ??Range:0P+4C+0L
Semestr:Credits:8
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Hlavní náplní předmětu je zpracování individuálně zadané semestrální práce. Student řeší danou problematiku v úzké spolupráci s vedoucím daného tématu. Téma projektu je vybráno v návaznosti na budoucí bakalářskou práci.
Structure
Osnova předmětu je individuální dle zadaného tématu a po dohodě studenta a vedoucího oborového projektu. Předmět probíhá v individuálních týdenních konzultacích s vedoucím oborového projektu.
Literarture
Studijní literaturu doporučí ad hoc vedoucí projektu dle zadaného tématu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)