česky  čs
english  en
Bakalářský projekt (2122299)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:BPRSchválen:08.04.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+4C+0L
Semestr:Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Hlavní náplní předmětu je zpracování individuálně zadané práce. Student řeší danou problematiku v úzké spolupráci s vedoucím daného tématu. Téma projektu je vybráno v návaznosti na řešenou bakalářskou práci a vychází z výzkumných a vývojových záměrů Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky.
Osnova
Osnova předmětu je individuální dle zadaného tématu a po dohodě studenta a vedoucího bakalářského projektu. Předmět probíhá v individuálních týdenních konzultacích s vedoucím bakalářského projektu.
Literatura
Studijní literaturu doporučí ad hoc vedoucí projektu dle zadaného tématu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)