česky  čs
english  en
Přenos tepla a hmoty (2123018)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:PTHApproved:01.06.2011
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
V rámci předmětu jsou probírána následující témata: 1D a 2D stacionární i nestacionární případy vedení tepla, konvektivní přenos tepla a hmoty, var, kondenzace, sdílení tepla zářením a řešení tepelných výměníků.
Teacher's
doc. Ing. Jiří Polanský Ph.D.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Letní 2018/2019
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Letní 2017/2018
Structure
1. Úvod do přenosu tepla a hmoty
2. 1D stacionární vedení tepla
3. 2D stacionární vedení tepla
4. nestacionární vedení tepla
5. nucená konvekce - vnější obtékání
6. nucená konvekce - vnitřní proudění
7. volná konvekce
8. var a kondenzace
9. přenos tepla zářením
10. tepelné výměníky
Structure of tutorial
Literarture
Nožička J., Sdílení tepla, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)