česky  čs
english  en
Experimentální mechanika tekutin a termodynamika (2126015)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:08.11.2096
Valid until: ??Range:0P+3C
Semestr:LCredits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
PřObecná problematika metrologie. Měření základních a odvozených veličin. Vyhodnocování měření. Vlastnosti měřicích systémů. Termoanemometrie. Laserová anemometrie. Zviditelňování proudění. Fyzikální podobnost. Analogie. Teorie modelování. Aerodynamické tunely. Měření na lopatkových strojích. Návštěva odborného pracoviště.
Structure
Structure of tutorial
Individuální projekty
Literarture
Requirements
Keywords
Experimentální metody, zpracování výsledků měření, termoanemometrie, laserová dopplerovská anemometrie, roviná laserová anemometrie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)