Experimentální mechanika tekutin a termodynamika (2126015)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:08.11.2096
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:LKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
PřObecná problematika metrologie. Měření základních a odvozených veličin. Vyhodnocování měření. Vlastnosti měřicích systémů. Termoanemometrie. Laserová anemometrie. Zviditelňování proudění. Fyzikální podobnost. Analogie. Teorie modelování. Aerodynamické tunely. Měření na lopatkových strojích. Návštěva odborného pracoviště.
Osnova
Osnova cvičení
Individuální projekty
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
Experimentální metody, zpracování výsledků měření, termoanemometrie, laserová dopplerovská anemometrie, roviná laserová anemometrie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.6.2021, 2:28 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)