česky  čs
english  en
Malé vodní turbíny (2126041)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:18.04.2008
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen posluchačům bakalářských i navazujících magisterských studijních programů. Cílem je seznámit zájemce z řad studentů s možnostmi a způsoby hospodárného využití místních zdrojů vodní energie (o výkonech do 10 MW) a dále s vlastnostmi, konstrukčním řešením, hlavními projekčními hledisky i základy provozu malých vodních turbín.
Vyučující
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
Vodní energie a její využívání. Uplatnění a význam malých vodních elektráren. Rozdělení malých vodních elektráren.
Hydroenergetický potenciál vodního toku Základní parametry hydroenergetického díla Rozdělení hydraulických strojů, začlenění turbín v oboru.
Rozdělení vodních turbín. Základní typy turbín (hlavní konstrukční součásti) a jejich bližší charakteristika.
Hlavní a přidružené parametry turbíny. Ztráty energie ve vodní elektrárně a v turbíně.
Eulerova energetická rovnice a její význam.
Měrné otáčky turbíny.
Ukázky konstrukčního provedení současných malých vodních turbín.
Vývojové tendence v konstrukci vodních turbín.
Principy hydraulického řešení Francisovy, Kaplanovy, Peltonovy a Bánkiho turbíny.
Volba optimálního typu turbíny pro danou lokalitu.
Literatura
Melichar J.: Hydraulické a pneumatické strije, Část vodní turbíny. Skripta, strojní fakulta ČVUT Praha, Česká technika - nakladatelství, 2013, 146 s., ISBN 978-80-01-05283-9.
Požadavky
Doporučuje se absolvování předmětu Mechanika tekutin, P, 212 1501, není však podmínkou.
Klíčová slova
vodní energie, vodní turbína
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)