česky  čs
english  en
Počítačem řízený experiment II. - LabView (2126044)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:16.04.2009
Valid until: ??Range:0P+0C+3L
Semestr:LCredits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Pokročilé programování v LabView - generování analogového signálu. Použití digitálních vstupů a výstupů (logika), použití "counterů" (měření a generování pulsů různé šířky a frekvence). Ovládání externích řídicích prvků, regulace - např. krokové motory a systém řízení krokových motorů. Systémy pro měření časově proměnných veličin a součastné měření veličin. Měřicí ústředny. Modulové měřicí systémy pro průmyslové aplikace. Speciální měřicí přístroje. Kalibrace převodníků a sond. Zpracování zvuku a obrazu. Využití prostředí Matlab pro sestavení řetězce automatizovaného sběru dat. Návrh a realizace vlastního měřícího řetězce včetně programové části - praktická realizace.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)