Počítačem řízený experiment II. - LabView (2126044)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:16.04.2009
Platí do: ??Rozsah:0P+0C+3L
Semestr:LKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Pokročilé programování v LabView - generování analogového signálu. Použití digitálních vstupů a výstupů (logika), použití "counterů" (měření a generování pulsů různé šířky a frekvence). Ovládání externích řídicích prvků, regulace - např. krokové motory a systém řízení krokových motorů. Systémy pro měření časově proměnných veličin a součastné měření veličin. Měřicí ústředny. Modulové měřicí systémy pro průmyslové aplikace. Speciální měřicí přístroje. Kalibrace převodníků a sond. Zpracování zvuku a obrazu. Využití prostředí Matlab pro sestavení řetězce automatizovaného sběru dat. Návrh a realizace vlastního měřícího řetězce včetně programové části - praktická realizace.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.7.2024, 0:01 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)