česky  čs
english  en
Části a mechanismy strojů II. (2131026)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:ČMS2Approved:16.05.2001
Valid until: ??Range:3P+0C
Semestr:*Credits:3
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předběžné konstrukční návrhy, konstrukční výpočty a aplikace os a hřídelů, kluzných a valivých ložisek, hřídelových spojek, částí klikového mechanismu, potrubí, jeho příslušenství a armatury.
Teacher's
Ing. Jiří Houkal CSc.
Letní 2019/2020
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Jaroslav Křička Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Jiří Houkal CSc.
Letní 2018/2019
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jaroslav Křička Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. František Starý
Letní 2018/2019
prof. Ing. Vojtěch Dynybyl Ph.D.
Letní 2017/2018
Ing. Jiří Houkal CSc.
Letní 2017/2018
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Letní 2017/2018
Ing. Jaroslav Křička Ph.D.
Letní 2017/2018
Structure
1) Kuželová soukolí. Geometrie soukolí. Silové poměry. Kontrolní a návrhové výpočty.
2) Šroubová soukolí. Geometrie soukolí. Silové a rychlostní poměry. Kontrolní a návrhové výpočty. Mazání, účinnost.
3) Šneková soukolí. Geometrie soukolí. Silové a rychlostní poměry. Kontrolní a návrhové výpočty. Mazání, účinnost.
4) Hřídele a osy. Namáhání hřídelů. Návrhové a kontrolní výpočty. Model hřídele - nosník.
5) Hřídele a osy. Statická a dynamická bezpečnost. Ukládání hřídelů.
6) Valivá ložiska. Rozdělění ložisek. Zatížení, návrh a kontrola ložiska.
7) Valivá ložiska. Statická a dynamická únosnost. Vitřní kinematické a silové poměry. Ukládání hřídelů.
8) Kluzná ložiska. Základy tribologie. Hydrodynamická a hydrostatická ložiska. Návrh a kontrola ložisek.
9) Hřídelové spojky. Funkce a rozdělění spojek. Silové poměry. Spojky pevné, vyrovnávací a jejich návrh.
10) Hřídelové spojky. Funkce a rozdělění spojek. Silové poměry. Spojky pružné, výsuvné a jejich návrh.
11) Pružiny. Rozdělění pružin. Materiály, zatížení a namáhání pružin. Návrhové výpočty.
12) Klikové mechanizmy. Typy mechanizmů. Silové a kinematické poměry. Namáhání a pevnostní kontrola členů. Vyvažování.
13) Potrubí a armatury. Části potrubních systémů a jejich funkce. Základní parametry potrubních systémů. Návrhové a kontrolní výpočty armatur.
Structure of tutorial
Není
Literarture
Jančík, L., Zýma, J.: Části a mechanismy strojů (bakalářské studium). ČVUT Praha, 2004
Zýma, J.; Neužil, M.: Části a mechanismy strojů. Potrubí a armatury. ČVUT Praha, 1998
Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6, Části strojů, 1. a 2. svazek. SNTL Praha, 1989 a 1990
Requirements
Zkouška:
- znalost celého rozsahu přednášené látky,
- schopnost naskicovat bezpředlohově zadaná uložení hřídelů v převodovkách s valivými ložisky,
- numerické výpočtové řešení zadaného příkladu jednoduché konstrukční úlohy s použitím technické literatury
Keywords
Nosné systémy, osy, hřídele, kluzná ložiska, valivá ložiska, hřídelové spojky, klikové mechanismy, součásti klikového mechanismu, potrubí, armatury, dimenzování, konstrukční výpočty, únosnost, životnost, spolehlivost, SEPS.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)