česky  čs
english  en
Konstrukce speciálních strojů (2131029)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:KSSSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:LKredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá dvěma oblastmi, které vyžadují speciální konstruktérské znalosti. Jedná se o konstrukci vodních strojů (čerpadel a turbín) a dále o konstrukci speciálních strojů pro potřeby sériové a hromadné výroby. Předmět je zaměřen na aplikační dovednosti studentů.
Vyučující
Ing. Jakub Milan Hradecký
Letní 2023/2024
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Letní 2022/2023
Ing. Jiří Mrázek Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Letní 2021/2022
Ing. Jiří Mrázek Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
• Mapování technologického procesu. Rozbor technologie, požadavky, časy, technologické parametry. Vstupní a výstupní parametry.
• Mezioperační transfer. Propojení s technologií. Manipulace s materiálem. Základní layout řešení (více variant). Řešení toku materiálu na vstupu/výstupu.
• Návrh technologických uzlů vč. základních technologických parametrů.
• Návrh uspořádání transferu vč. způsobu řízení a základních výpočtů.
• Návrh řešení manipulace vstup-transfer, transfer-technologie-transfer, transfer-výstup.
• Kontrola vstupní, výstupní a mezioperační.
• Detailní layout řešení vč. rozmístění všech technologických uzlů, vstupu a výstupu. Popis procesu vč. časů výrobního cyklu. Stanovení kritických uzlů a návrh opatření k zajištění kontinuálního procesu (údržba, ND, provozní opatření….). Zápočtová práce.
• Klasifikace hydraulických strojů. Parametry, základní principy činnosti a teorie.
• Druhy typy a konstrukční provedení hydrostatických a hydrodynamických čerpadel, metodika návrhu, příklady aplikací.
• Druhy typy a konstrukční provedení vodních turbín, dispoziční uspořádání vodních elektráren, metodika návrhu, příklady aplikací.
• Aplikace hydrostatických a hydrodynamických převodů.
• Prezentace zápočtových prací.
Literatura
Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 139 s., ISBN 978-80-01-04383-7
Melichar J.: Hydraulické a pneumatické stroje, Část vodní turbíny. Skripta, strojní fakulta ČVUT Praha, Česká technika - nakladatelství, 2013, 146 s., ISBN 978-80-01-05283-9.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)