česky  čs
english  en
Konstrukce výrobků z plastů (2131030)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:KVPSchválen:05.11.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
1. Přesnost a tolerování strojních dílů.
2. Všeobecné požadavky na konstrukci strojních součástí, jejich tvarování a dimenzování.
3. Definice základních parametrů tloušťka výlisku, úkosy, tvar a tloušťka žeber, zaoblení a další.
4. Metodika konstrukčních výpočtů polymerových konstrukčních součástí.
5. Konstrukce řešení strojních součástí.
6. Technologičnost konstrukce výtlačků a výlisků.
7. Technologičnost konstrukce výstřiku a verifikace pomocí simulací.
8. Forma a nastavení technologických parametrů vstřikování v relaci s konstrukčním návrhem výstřiku.
9. Vady výstřiků.
10. Modelování deformační odezvy a mezní stavy plastů.
11. Výpočty pevnosti, creepové a únavové životnosti konkrétních plastových strojních součástí.
12. Specifika provozu a zvyšování provozní životnosti vhodnou údržbou.
13. Aplikace konstrukčních plastů v mechanických převodech, hřídelových spojkách, ložiskách, potrubí a armaturách.
Osnova
Literatura
Klíčová slova
Konstrukce, plast, technologie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)