česky  čs
english  en
Teorie transportních strojů I. (2131035)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:TTS1Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:4P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět má studenty seznámit se základními poznatky z oboru transportních strojů. Podrobně je probrána oblast základních zdvihacích prostředků, jeřábů a výtahů.
Vyučující
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
• Transportní stroje - rozdělení, princip činnosti.
• Pohony transportních strojů. Primární zdroje energie. Mechanický a hydraulický přenos energie. Vlastnosti zdrojů energie, momentové charakteristiky. Požadavky na přenos energie, jeho vlastnosti, způsoby použití. Sestavení.
• Tažné elementy transportních strojů. Ocelová lana. Konstrukce lan, použití, charakteristiky typů lan. Lanové systémy jeřábů a výtahů. Lanový převod. Účinnost lanového systému. Pevnostní výpočet lan.
• Brzdy transportních strojů. Typy brzd, použití, charakteristika. Návrh a konstrukční uspořádání brzd. Dimenzování brzd, měrný brzdný výkon. Tepelné poměry na brzdě, provozní režim, tepelná rovnováha.
• Jeřáby. Rozdělení, charakteristika, způsob použití. Pracovní ústrojí jeřábů. Nosná konstrukce.
• Zdvihací ústrojí jeřábu. Návrh lana, lanového systému, motoru, převodovky a brzdy. Statický a inerční moment ústrojí. Redukce setrvačných hmot. Kontrola rozběhu. Návrh brzdy.
• Pojížděcí ústrojí jeřábu. Pasivní odpory při pojíždění. Návrh pojezdu, motoru, převodovky a brzdy. Statický a inerční moment ústrojí. Redukce setrvačných hmot. Kontrola rozběhu. Návrh brzdy. Zastavení pasivními odpory. Kontrola prokluzu kol.
• Otáčecí ústrojí jeřábu. Pasivní odpory při otáčení. Návrh motoru a převodovky. Uspořádání radiálně axiálního ložiska otoče. Redukce rotačních setrvačných hmot. Kontrola rozběhu. Návrh brzdy. Sklápěcí ústrojí jeřábu - geometrie.
• Výtahy. Rozdělení, použití, parametry výtahů. Požadavky na použití. Bezpečnostní požadavky. Základní části.
• Lanový systém výtahu. Vedení lan, konstrukce lanového kotouče. Opotřebení lanového kotouče.
• Přenos výkonu na třecím lanovém kotouči. Eulerův vztah. Součinitel tření v lanové drážce. Trakční schopnost kotouče, vliv setrvačných hmot. Měrný tlak v drážce lanového kotouče.
• Dimenzování pohonu výtahu. Hnací a brzdné momenty na lanovém kotouči. Redukce rotačních setrvačných hmot.
• Bezpečnostní zařízení výtahů. Zachycovač, omezovač rychlosti, nárazník.
Literatura
• Dražan, F., Kupka, L. : Transportní zařízení. SNTL Praha 1966
• Remta, F., Kupka, L., Dražan, F.: Jeřáby. SNTL Praha 1974
• Janovský, L., Doležal, J.: Výtahy a eskalátory. SNTL Praha 1980
Klíčová slova
pohony; transportní stroje; jeřáby; SEPS
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)