česky  čs
english  en
Moderní technická dokumentace (2131050)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:MTDSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:LKredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je studenty naučit jakým způsobem v současnosti zpracovávat a kompletovat technickou dokumentaci. Aplikací soustavy ISO GPS při realizaci výrobku, tj. od návrhu výrobku k jeho hospodárné výrobě, funkční spolehlivosti a přijatelné ceně. Metody správy dokumentace. Technická dokumentace v procesu vývoje. Základy metrologie. Bezvýkresová dokumentace – 3D kótování.
Vyučující
Ing. Karel Petr Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Karel Petr Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Karel Petr Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
 Zobrazování a kótování v moderním pojetí (ISO vs. CAD). Tolerance funkčních, geometrických a materiálových vlastností.
 Úvod do tolerování; ISO GPS (Geometrical Product Specifications); Základní pravidla. Maticový model ISO GPS. Standardizace, základy metrologie. Technický systém.
 Tolerování délkových rozměrů; Všeobecné tolerance. 3D kótování – bezvýkresová dokumentace.
 Modifikátory u tolerování lineárních a úhlových rozměrů. Lineární vs. nelineární rozměry – ISO14405 díly č. 1 až 3.
 Stav povrchu vytváření povrchu, vztah struktury povrchu a funkce plochy, označování struktury povrchu.
 Geometrické vlastnosti – rozměrové a tvarové.
 Geometrické vlastnosti – polohové a povrchové charakteristiky výrobku.
 Geometrické vlastnosti – Filtry a jejich aplikace. Podmínka maxima a minima materiálu.
 Kótování a tolerování složitějších výrobků, vazby v sestavách.
 Rozměrové vazby mezi součástmi v technickém objektu, metody zaměnitelnosti, metody výpočtu.
 Způsoby kontroly kvality dílů v závislosti na technické dokumentaci.
 Metody správy dokumentace, elektronické databáze v prostředí strojírenské firmy. Práce s dokumenty, správa, archivace.
 Bezvýkresová dokumentace. Prototyping, Adaptivní technologie, SW podpora.
Literatura
 PETR, K. Podklady na seps.fs.cvut.cz (studium.fs.cvut.cz/u12113) + připravovaná publikace.
 FREDERICK E. GIESECKE. Technical Drawing with Engineering Graphics. 2014 (2016). Pearson New International Edition. ISBN 13: 978-0134306414.
 JORDEN, Walter a Wolfgang SCHÜTTE. Form- und Lagetoleranzen: Handbuch für Studium und Praxis. 8., aktualisierte Auflage. München: Hanser, 2014(2017). ISBN 978-3-446-43970-2.
 BRONČEK, J., KUČERA, L., ŽARNAY, M. et. Konštruovanie 1. 2015. ISBN 978-80-554-1177-4.
 MAŠÍN, I., ŠEVČÍK, L.: Metody inovačního inženýrství, Institut technologií a managementu, Liberec 2006.
 LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 6. dopl. vyd. Úvaly: Albra, c2017. ISBN 978-80-7361-111-8.
Klíčová slova
GPS; tolerování; výkresová dokumentace;
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)