česky  čs
english  en
Projektování ocelových konstrukcí (2131120)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:Schválen:13.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Zásady navrhování ocelových konstrukcí. Zatížení ocelových konstrukcí. Základní druhy namáhání. Pevnost štíhlých stěn, pevnost spojů. Únosnost na únavu, přetvoření konstrukcí. Zatížení pohyblivým zatížením ocelové konstrukce staticky určité a neurčité. Výpočet plnostěnných a příhradových konstrukcí. Teorie tenkostěnných přímých nosníků. Výpočet velkorozměrových valivých uložení. Výpočtové normy pro výpočet ocelových konstrukcí
Vyučující
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Martin Dub Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Zásady navrhování ocelových konstrukcí. Zatížení ocelových konstrukcí. Základní druhy namáhání. Pevnost štíhlých stěn, pevnost spojů. Únosnost na únavu, přetvoření konstrukcí. Zatížení pohyblivým zatížením ocelové konstrukce staticky určité a neurčité. Výpočet plnostěnných a příhradových konstrukcí. Teorie tenkostěnných přímých nosníků. Výpočet velkorozměrových valivých uložení. Výpočtové normy pro výpočet ocelových konstrukcí
Osnova cvičení
Zásady navrhování ocelových konstrukcí. Zatížení ocelových konstrukcí. Základní druhy namáhání. Pevnost štíhlých stěn, pevnost spojů. Únosnost na únavu, přetvoření konstrukcí. Zatížení pohyblivým zatížením ocelové konstrukce staticky určité a neurčité. Výpočet plnostěnných a příhradových konstrukcí. Teorie tenkostěnných přímých nosníků. Výpočet velkorozměrových valivých uložení. Výpočtové normy pro výpočet ocelových konstrukcí
Literatura
Pechar J., Studnička J., Vrba K., Prvky kovových konstrukcí, 1985, SNTL Praha
Chobot K., Benda J., Hájek V., Novotná H., Statika stavebních konstrukcí II, 1983, SNTL Praha
Janatka J., Přímé tenkostěnné nosníky, 1961, SNTL Praha
Brát V., Stejskal V., Votípka F., Základy dynamiky strojů a konstrukcí,1979, ČVUT Praha
ČSN 27 0103 Navrhování ocelových konstrukcí jeřábů
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)